ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1085/49

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

 

ที่อยู่ 

9/116 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ผู้ติดต่อ: นางซอรา  คงคาลิหมีน

โทรศัพท์ :074-558871-3  ต่อ 437, 441

E-mail: sorra_s@hotmail.com

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตมมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  28/11/2562 ถึงวันที่  27/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ