ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1086/49)

บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

 

ที่อยู่   99 หมู่ 4 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

ผู้ติดต่อ นางสาวสุวภัทร   นวนแดง

โทรศัพท์ 056-717200  ต่อ 4540 , 4541

โทรสาร   056-717200 ต่อ 240

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 05/04/2563  ถึงวันที่ 04/04/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ