ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1087/49)

บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด 
 

ที่อยู่  เลขที่ 59 หมู่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140

ผู้ติดต่อ : นางพัชรนันท์ ปานเศรษฐสิทธิ์ 
โทรศัพท์ 0 3846 0000 ต่อ 220
โทรสาร  0 3846 0010 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  14/03/2562  ถึงวันที่  13/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ