ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1088/49)

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี กรมประมง 

ที่อยู่  20/62 หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ผู้ติดต่อ     นางธีรยา  สรรพวรพงษ์

โทรศัพท์   077-274-232

โทรสาร     077-274-232

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 21/02/2562 ถึงวันที่ 20/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ