ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1084/49)

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด 

 

ที่อยู่  เลขที่ 46/19 หมู่ 4 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

ผู้ติดต่อ สพ.ญ.ศุกลภา  เจียรสำราญ

โทรศัพท์ 034-549999 ต่อ 422

โทรสาร   034-549999

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 13/12/2562  ถึงวันที่  12/12/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ