ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1084/49)

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด 

ที่อยู่  เลขที่46/19 หมู่ 4 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130


ผู้ติดต่อ สพ.ญ.ศุกลภา  เจียรสำราญ


โทรศัพท์ 034-549999 ต่อ 422
โทรสาร   034-549999 ต่อ 254

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ให้ไว้ ณ วันที่ 05/04/2561 ถึงวันที่ 04/04/2563

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/2561 ถึงวันที่ 26/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ