ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1090/49)

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด 

ที่อยู่  เลขที่   171/1-2 ซ. โชคชัยร่วมมิตร ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผู้ติดต่อ ภก.ดร.วิสูจน์ วิจิตรนิเทศ
โทรศัพท์ 0 2625 9690
โทรสาร   0 2277 2634
  

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,  ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  07/11/2561  ถึงวันที่  06/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ