ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด (1091/49)

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด (1091/49), status : 

Accreditation  date 26/07/2555, Expiration date  25/07/2557

ที่อยู่

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ. ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

ผู้ติดต่อ นางอุษา   เรืองไทย

โทรศัพท์ 0 2725 3000
โทรสาร   0 2326 1258

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : Expiration date 25/07/2557

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ