ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4020/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่อยู่ 153 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

ผู้ติดต่อ นายวิชัย    ปราสาททอง
โทรศัพท์ 0 7550 1050-3
โทรสาร   0 7550 1056 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017. ให้ไว้ ณ วันที่  23/04/2563  ถึงวันที่  22/04/2565

 


 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ