ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (4022/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่ 

141 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ผู้ติดต่อ นางสาวอรทัย สุพรรณ
E-mail : orathai.s@dmsc.mail.go.th
โทรศัพท์ 0 7635 2041-2 
โทรสาร   0 7635 2044

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  13/09/2562 ถึงวันที่  12/09/2564

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ