ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) (1096/

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น 
(1096/49), status : accredited

ที่อยู่ 
117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

ผู้ติดต่อ นางสาวนวลปราง  พรหมผาง

E-mail : nnnppp2000@hotmail.com 

โทรศัพท์ 0 4324 7704-6
โทรสาร   0 4324 7703

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 26/09/2561, expiration date 25/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ