ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,(4031/49)

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


ที่อยู่ 

เลขที่ 88/7 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นางเมนะกา วิวน

E-mail : menaka.v@dmsc.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99742, 99924
โทรสาร   0-2591-5436

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้ไว้ ณ วันที่  14/11/2562  ถึงวันที่  13/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ