ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (4021/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(4021/49), status : accredited

ที่อยู่ 

102 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้ติดต่อ ดร. กัลยา  อนุลักขณาปกรณ์

โทรศัพท์ 0-7735-5301-6
โทรสาร 0-7735-5300 

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited date 26/04/2562, expiration date 25/04/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ