ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4023/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่        394 ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้ติดต่อ   นายสาวดาราวรรณ  เวียงยศ
 
โทรศัพท์   0-4324-2871     
โทรสาร
    0-4324-2845

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005  ให้ไว้ ณ วันที่   13/12/2561  ถึงวันที่  12/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ