ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (4032/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ที่อยู่ 616/1 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

ผู้ติดต่อ  นางสาวธาริยา   เสาวรัญ
โทรศัพท์ 0-7444-7024-8                     
โทรสาร   0-7433-3809

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่   09/11/2561  ถึงวันที่   08/11/2563

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่   26/12/2562 ถึงวันที่   25/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ