ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1101/50)

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด 


ที่อยู่    
60/50, 60/51 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง
           อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ     นางสาวสมปอง  จันทร์แก้ว

โทรศัพท์   0 2529 0729-31 ต่อ 18

โทรสาร     0 2529 0491 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/03/2562 ถึงวันที่ 24/03/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ