ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (1101/50)

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (1101/50),

status : Accredited

ที่อยู่ 

60/50, 60/51 หมู่ 19  ซอย 13 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2
ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ  นางสาวสมปอง  จันทร์แก้ว

โทรศัพท์ 0 2529 0729-31 ต่อ 18
โทรสาร  0 2529 0491 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: Accredited  date  25/03/2562, Expiration date 24/03/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ