ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1102/50)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

 

ที่อยู่ 

81/7 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

ผู้ติดต่อนางสาวปิยะณัฐ บริบูรณ์วิกกัย

โทรศัพท์  034 299 340
โทรสาร 0 3429 9458

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  30/08/2562 ถึงวันที่  29/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ