ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) (4034/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ที่ตั้ง 59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ผู้ติดต่อ  นางนิตยา  เพียรทรัพย์

โทรศัพท์ 0 3878 4006-7
โทรสาร   0 3845 5165 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, Date of accreditation 24/07/2561, Valid until 23/07/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ