ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (4035/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่ เลขที่139  หมู่ 4  ถนนเอกชัย  ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  75000

ผู้ติดต่อ   นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์

โทรศัพท์  0 3472 0668-71         

โทรสาร   0 3472 0977

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ให้ไว้ ณ วันที่ 22/03/2561 ถึงวันที่  21/03/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ