ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (1106/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) กรมปศุสัตว์

(1106/50), status : accredited

ที่อยู่ 

เลขที่ 844 หมู่ 9  ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ผู้ติดต่อ นายนิมิตร เชื้อเงิน

โทรศัพท์ 0 3874 2116 ต่อ 19
โทรสาร 0 3874 2120

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :Accreditation date 20/06/2562, expiration date 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ