ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) (1107/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
(1107/50), status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 9 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ผู้ติดต่อ   นายประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย

โทรศัพท์    0 5531 2069       
โทรสาร     0 5531 2070

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  , status : accredited, accreditation date 12/02/2561, expiration date 11/02/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ