ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา (4038/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9  นครราชสีมา 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(4038/50), status : accredited 
ที่อยู่ :
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ถ.ราชสีมา-โชคชัย กม.7 ต.หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
ผู้รับมอบอำนาจ:  นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ

โทรศัพท์ 0 4434 6005 - 17
โทรสาร    0-4434-6018

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited  date 08/02/2561, expiration date 08/02/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ