ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (4038/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย กม.7 ต.หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ผู้ติดต่อ นางสาวนิตยา  โคขุนทด

โทรศัพท์ 0 4434 6005 - 17

โทรสาร    0-4434-6018

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/06/2563 ถึงวันที่ 24/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ