ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4039/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่ เลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ติดต่อ ดร.กมล  ฝอยหิรัญ

โทรศัพท์ 0 4531 2230-3
โทรสาร   0 4531 2230 ต่อ 104

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  26/12/2562  ถึงวันที่   27/08/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ