ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 4041/50

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 (4041/50),  status : accredited

ที่อยู่ 

54 หมู่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

ผู้ติดต่อ นายวรวิทย์    กิตติวงศ์สุนทร

โทรศัพท์ 0 4220 4364
โทรสาร   0 4220 7367

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 17025 ,status : accredited  date 05/04/2561, expiration date 04/04/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ