ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (4041/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ที่อยู่ 


54 หมู่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

ผู้ติดต่อ นางจิราพร ชูเสน

โทรศัพท์ 0 4220 4364
โทรสาร   0 4220 7367

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  25/06/2563 ถึงวันที่  25/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ