ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1109/50)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระยอง (1109/50)

 

ที่อยู่  200 ถ.สุขุมวิท ม.1 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170

ผู้ติดต่อ นางสาวนันท์นภัส  พรมไธสง

โทรศัพท์ 0 3888 9313-7
โทรสาร   0 3866 9206 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2017  ให้ไว้ ณ วันที่   23/05/2562  ถึงวันที่   22/05/2564 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ