ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1110/50)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด 


ที่อยู่    
เลขที่ 55/2 หมู่ 1 ถนนบางเตย-วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
           จังหวัดนครปฐม 73710

ผู้ติดต่อ    นางสาวสุดา ไพศาลชัชวาล

โทรศัพท์  0 2800 2970-6        
          
โทรสาร    0 2800 2970-6 ต่อ 213

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 07/11/2561 ถึงวันที่ 06/11/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ