ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด (1110/50)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด 
(1110/50), status : a
ccredited 

ที่อยู่ 
55/2 ม.1 ถ.บางเตย-วัดสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73710

ผู้ติดต่อ นางสาวสุดา ไพศาลชัชวาล

โทรศัพท์ 0 2800 2970-6                  
โทรสาร  0 2800 2970-6 ต่อ 213

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 07/11/2559, expiration date 06/11/2561

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ