ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1113/50)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด 

ที่อยู่     เลขที่ 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
           จังหวัดนนทบุรี 11000


ผู้ติดต่อ   นางสาวนฎา ฉายาหทัย

โทรศัพท์  02-555-9999

โทรสาร    02-589-6557 และ 02-589-2729

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/06/2563 ถึงวันที่ 24/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ