ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด (1113/50)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด 
(1113/50), status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
94/7 ซ.ยิ้มประกอบ ถ.งามวงศ์วาน ม.9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นางโสมสินี แสงสว่าง

โทรศัพท์ 0 2555 9999
โทรสาร   0 2589 6557 , 0 2589 2729

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 08/05/2561,expiration date 07/05/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ