ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1111/50)

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

 
ที่อยู่  เลขที่ 85 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวรัตนกานต์  ผลาวรรณ์

โทรศัพท์ 034-833803-6 ต่อ 394

โทรสาร   034-861167

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่ 14/03/2562 ถึงวันที่ 13/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ