ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด (1111/50)

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด

(1111/50), status : accredited

ที่อยู่ 

85 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวรัตนกานต์  ผลาวรรณ์

โทรศัพท์ 034-833803-6

โทรสาร   034-861167

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 14/03/2562, expiration date 13/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ