ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1114/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ตอนบน (ลำปาง)
กรมปศุสัตว์
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
221 ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ม.6 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
 

ผู้ติดต่อ นายจำรัส เลิศศรี
 
โทรศัพท์ 0 5422 6978
 
โทรสาร   0 5422 6978-5 
 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ