ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จำกัด (1115/50)

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด 
(1115/50), status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

119/99 หมู่ 1 ถ.วิเชียรโชฎก  ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นายเจษฎา  สาดวง
โทรศัพท์ : 034 423303-4 ต่อ 171
โทรสาร : 034 422499

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 11/03/2561, expiration date 10/03/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ