ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1115/50)

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด 


ที่อยู่
      เลขที่ 119/99 หมู่ 1 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
            จังหวัดสมุทรสาคร 74000


ผู้ติดต่อ
      นายเจษฎา  สาดวง

โทรศัพท์    034 423303-4 ต่อ 171

โทรสาร      034 422499

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 11/03/2563 ถึงวันที่ 10/03/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ