ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4043/50)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(4043/50), status :
accredited

 

ที่อยู่ 
เลขที่ 88/7 หมู่ 4 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้ติดต่อ  นายแพทย์บัลลังก์     อุปพงษ์

โทรศัพท์  0 2951 0000 ต่อ 99527, 99528    
โทรสาร    0 2951 1021

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: , status : accredited, accreditation date 5/04/2561, expiration date 4/04/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ