ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4044/50)

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่ 88/7 หมู่ 4ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  11000

ผู้ติดต่อ  นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา
อีเมล์ suratchanee.s@dmsc.mail.go.th

โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 98459, 99132
โทรสาร   0 2580 5733

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/08/2563  ถึงวันที่ 24/08/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ