ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1120/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน กรมปศุสัตว์


ที่อยู่   
124/2 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ผู้ติดต่อ     นายสุธี  รัตนา

โทรศัพท์   0 7577 0128 - 9

โทรสาร     0 7577 0128 - 9 ต่อ 102 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 21/02/2562 ถึงวันที่ 20/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ