ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (1120/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน กรมปศุสัตว์
(1120/50), status : accredited

ที่อยู่ 

124/2 หมู่ 7 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด  ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ผู้ติดต่อ นายสุธี  รัตนา

โทรศัพท์ 0 7577 0128 - 9
โทรสาร  0 7577 0128 - 9 ต่อ 102 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accreditation date 21/02/2562, expiration date 20/02/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ