ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1119/50)

บริษัท อินโนลาเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 
ที่อยู่   เลขที่ อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก  นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ผู้ติดต่อ นายภูวนาท    เอี่ยมอักษร
โทรศัพท์ 074 - 206111
โทรสาร   074 - 206112 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  19/09/2562 ถึงวันที่  18/09/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ