ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย (1121/50)

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กรมปศุสัตว์
(1121/50), status : accredited

ที่อยู่ 
1213/1 ม.11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ผู้ติดต่อ :น.สพ.ร่มพฤกษ์     อุดล

โทรศัพท์ : 0 44279112                  
โทรสาร   :0 44314889 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredited, accreditation date 23/02/2561, expiration date 22/02/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ