ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1121/50)

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กรมปศุสัตว์

 

ที่อยู่  เลขที่ 1213/1 ม.11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ผู้ติดต่อ  น.สพ.สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ

โทรศัพท์  0 44279112        

โทรสาร   0 44314889 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่  06/03/2563 ถึงวันที่  05/03/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ