ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1117/50)

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

 

ที่อยู่  เลขที่ 276  นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4  ซอย 4  ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา  อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ  นางสาวดวงนภา  หงษ์ษา

โทรศัพท์ 0 2324 0564-5  ต่อ  175

โทรสาร 0 2709 3070

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ให้ไว้ ณ วันที่  10/07/2561 ถึงวันที่ 09/07/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ