ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด (1118/50)

บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด (1118/50),
Status :  accredited 
ที่อยู่ 

209/55 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้ติดต่อ นายศุภกิจ  อินพุ่ม
โทรศัพท์ 038-340222  ต่อ  146 , 148
โทรสาร 038-340123

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 13/09/2562, expiration date 12/09/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ