ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1118/50)

บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด

 

ที่อยู่  209/55 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

ผู้ติดต่อ  นายศุภกิจ  อินพุ่ม

โทรศัพท์ 038-340222  ต่อ  146 , 148

โทรสาร 038-340123

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 13/09/2562 ถึงวันที่ 12/09/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ