ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1122/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก  กรมปศุสัตว์

 

ที่อยู่  เลขที่ 126 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ผู้ติดต่อ นางเพชรรัตน์ ศักดินันท์

โทรศัพท์  0 3222 8379 ต่อ 226

โทรสาร    0 3222 8379 ต่อ 114

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 19/09/2562 ถึงวันที่ 18/09/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ