ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1123/50)

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด  

ที่อยู่  1126/2  อาคารวานิช  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ผู้ติดต่อ นางสาวหทัยรัตน์  ไม้สัก
โทรศัพท์ 02-2523777
โทรสาร 02-2558656 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่  28/05/2563  ถึงวันที่  27/05/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ