ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1124/50)

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)


ที่อยู่  เลขที่ 361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ นางสาวภาวนา พันธ์อ้น

โทรศัพท์  0 2934 2381

โทรสาร   0 2934 0661

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

ให้ไว้ ณ วันที่  25/03/2564 ถึงวันที่  24/03/2568

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ