ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1124/50)

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด
 

ที่อยู่ 361, 361/1-2 ซ.ลาดพร้าว 122 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้ติดต่อ นางสาวภาวนา  พันธ์อ้น 

โทรศัพท์ 0 2934 2381         
โทรสาร  0 2934 0661

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,:2017  ให้ไว้  ณ  วันที่   10/04/2562  ถึงวันที่   09/04/2564 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ