ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4050/50)

ห้องปฏิบัติการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(4050/50), status : accredited

ที่อยู่ 
88/7 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นายยุทธนา    บางม่วง
โทรศัพท์ 02 - 951 - 0000 ต่อ 99642, 99646
โทรสาร  02 - 951 - 1027 - 8

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 12/07/2560, expiration date 11/07/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ