ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4051/50)

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ที่อยู่  88/7 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ นายพันธวิทย์     นทกุล

โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99372,99309
โทรสาร   0 2951 0000 ต่อ 98131

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ให้ไว้  ณ วันที่  24/08/2559   ถึงวันที่   23/08/2561
รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ไว้ ณ วันที่  12/07/2561  ถึงวันที่ 11/07/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ