ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะ

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะเชิงเทรา)

 (1126/51), status : Accredited  Date 20/06/2562, Expiration  Date 19/06/2564

ที่อยู่ 

26/3 ถ. สุวินทวงศ์ หมู่ 7 ต. คลองนครเนื่องเขต อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ผู้ติดต่อ นางสาวสุรางคณา  แก้วประภาค

โทรศัพท์ 038 593 046
โทรสาร   038 592 313 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 20/06/2562, expiration date 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ