ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1033/47)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่ 101/99 ซ.นวนคร 7 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120

ผู้ติดต่อ นางสาวบังอร  คงประเสริฐ

โทรศัพท์
0-2529-2560-5

โทรสาร 0-2529-2566 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 28/11/2562 ถึงวันที่ 27/11/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ