ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1030/47)

บริษัท อดินพ จำกัด

ที่อยู่   เลขที่  21 ซอยบางบอน 3 ซอย 12 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160


ผู้ติดต่อ   นางสาวธารารัตน์     ลำโครัตน์
โทรศัพท์  0-2445-5022-30
โทรสาร    0-2445-5020 


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  26/12/2562   ถึงวันที่  25/12/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ