ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1027/47)

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

 

ที่ตั้ง  เลขที่ 611/277-279 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

ผู้ติดต่อ นางสาวแววดาว เพชรสีทอง

โทรศัพท์  0 2292 1648

โทรสาร   0 2689 8652

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005,   ให้ไว้ ณ วันที่ 16/05/2561 ถึงวันที่ 15/05/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ