ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) (1028/47)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) 
(1028/47), status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
150 ถนนมิตรภาพ หมู่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

ผู้ติดต่อ นายพงศ์ธร จันทร
โทรศัพท์ 0 3625 1970-6 ต่อ 342  
โทรสาร 0 3625 1988


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 05/04/2561, expiration date 04/04/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ