ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด (1076/48)

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด 
(1076/48), status : accredited

ที่อยู่ 

70 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ : นายกิตติรัตน์ รัตนพันธุ์

โทรศัพท์ : 0 2516 4858
โทรสาร : 0 2516 4857

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 30/08/2562, expiration date 29/08/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ