ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1076/48)

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด 

ที่อยู่    70 หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ    นายกิตติรัตน์ รัตนพันธุ์

โทรศัพท์  0 2516 4858

โทรสาร    0 2516 4857

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 30/8/2562 ถึงวันที่ 29/08/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ