ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) (1046/47)

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) 
(1046/47),
status : a
ccredited 

 ที่อยู่ 

เลขที่ 219  หมู่ 1(กม.19)
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

ผู้ติดต่อ : นางสาวเรืองรัตน์ มีแย้มภักดี 

โทรศัพท์ : 0 3663 8378
โทรสาร :  0 3663 8104

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredited,accreditation date 14/11/2562,  expiration date 13/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ