ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) (1062/48)

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) 
(1062/48), status : accredited

ที่อยู่ 
18/1 หมู่ที่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ : คุณพิมพ์ทิพย์ โภชนะวนิชย์

โทรศัพท์ 0 2752 0401-3     

โทรสาร  0-2337-3293 

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 10/04/2562, expiration date 09/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ