ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1098/49)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่  (ประเทศไทย) จำกัด

 

ที่อยู่ 

150/50 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
ผู้ติดต่อ : นายอิทธิกิจ  จิรภัทรสกุล

E-mail : ijr@cerebos.co.th
โทรศัพท์ : 0 3849 0400
โทรสาร : 0 3849 0407 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่   13/12/2562 ถึงวันที่ 12/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ